Pregled odvzema 2018

Za nami je še eno uspešno leto. Tako v smislu dela v lovišču , odvzema divjadi in odnosih med lovci. Končni pregled odvzema divjadi v letu 2018 je pa še enkrat potrdil, da se v naši LD izvaja odstrel v skladu s predvidenim načrtom odvzema.

Odvzem jelenjadi nas sicer opozarja, da še vedno ne vemo, kje je naša zgornja meja številčnega odstrela jelenjadi, padec trofejne vrednosti uplenjenih jelenov pa samo nakazuje, da tudi jelenjad nima ravno brezskrbnega življenja med našimi grapami. Posledično se manjša število srnjadi vendar je v porastu populacija muflonov. Število uplenitev divjega prašiča je v okviru sprejemljivih škod Skrbijo pa nas najdbe garjavih gamsov v naši neposredni soseščini. Uplenitev medveda po 48 letih in nekaj damjakov, pa zaokrožujejo nekako naš odstrel.

Pred nami je sedaj obdobje, kjer puško zamenja kramp, motorka, kosa………. Potem pa…… .