Za nami je 2.redna seja UO LD Podbrdo

Med drugimi predstavljenimi poročili, pobudami in predlogi smo se podrobneje posvetili delu v lovišču in sprejeli prve spremembe zavedene v akt režim lova 2019-2022. Podrobneje pa v zapisniku