LETO 2020 – LD PODBRDO

Izteklo se je leto, katero nam ni ponudilo predvsem tisto, kar si lovci v jesenskem času najbolj želimo.

Druženje! Jutranji pozdravi, stiski rok, lajež, drgetanja, vznemirjenje, nasmehe, lovske pogovore, analize in modrovanja, spomine…. .

Kljub nam vsem znanimi vzroki in zahtevami (lovci LD Podbrdo smo določene zahteve z višjih resorjev dosledno spoštovali) moram poudariti, da je za nami razmeram primerno, uspešno leto.

V lovišču smo opravili vsa planirana dela (še več, mnoga smo še nadgradili). Poletni čas nam je pač dopuščal tudi opravljanje določenih organiziranih del v večjem številu (izdelavo prež, urejanje steza, urejanje okolice predvsem predelov, kjer naj bi se izvajal lovni turizem in košnje). Žal pa od zadnjega druženja ob košnji na Saneku, ni bilo več v jesenskem času priložnosti in možnosti organizirati skupne love v nam znani in sprejemljivi obliki.

Žal sta se od nas v jesenskem času poslovila tudi dva naša dolgoletna člana, od katerih pa se nismo mogli zaradi razmer, posloviti na nam lovcem primeren način.

Razmere so nam tudi onemogočile izvajanje lovnega turizma predvsem na gamsa.

Kaj pa odstrel?

Izvajanje odvzema divjadi smo izvajali tako večinoma individualno tekom celega leta. Razmerja med stanji v številu posameznih populacije se z leti spreminjajo, toda končno število odvzete divjadi se ne spreminja veliko. Divji prašiči imajo letna nihanja, katera so večinoma pogojena z ponudbo hrane, število gamsov je že nekaj let približno enako, srnjad, predvsem zaradi jelenjadi počasi izgublja na številu, medtem za muflone in jelenjad ne moremo trditi, da številčno stanje populacije nazaduje. Še več, predvsem jelenjad je v Baški grapi doživela pravi razcvet. Ne vem, koliko LD v Sloveniji ima odvzem jelenjadi 100 ali več osebkov, toda mi smo ena izmed njih!  

Za medveda tudi ne moremo trditi, da je samo prehoden, saj nam je samo zaustavitev izvajanja odločbe, preprečila ponovno uplenitev. Tudi šakal, volk in ris nas večkrat (in predvsem vse pogosteje) počastijo s svojim obiskom.

Edina, po mojem mnenju neprijetna stvar, je število upleniteljev. Z leti lovska strast sicer ne usahne, toda odnos do žive divjadi in posledično uplenitve, se s pomikanjem v jesen življenja prične spreminjati. Ta proces je razumljiv in normalen, toda posledično je potem potrebno sprejeti in razumeti dejstvo, da se z manjšim številom upleniteljev….. .

Varen korak, ostro oko in mirno roko tudi v letu 2021!