Trenutno se lahko izvaja lov na prašiče iz starostnega razreda 0+ in 1+, na večletne prašiče moškega spola, na srnjad iz razreda 1+ ter na večletne srnjake.