O vsaki uplenitvi trofejnega srnjaka moram biti v dnevu uplenitve seznanjen. Predvideni odvzem trofejnega muflona ovna je izvršen. Do nadaljnjega se enoletnega jelena špicarja , lahko upleni samo v primeru, da se ga odkupi za lastno uporabo. Zaradi različnega tolmačenja interventnega zakona, se do nadaljnjega ne sme izvajati lov na medveda in volka.