V nedeljo 27.10 2019 bo organiziran obvezni skupni lov. Zborno mesto ob 7:00 na železniški postaji v Hudajužni. Morebitne goste članov LD, je potrebno prijaviti do petka 25.10.

Mladiče srnjadi, ne trofejne muflone, teleta jelenjadi in špicarje se lahko

do nadaljnjega upleni samo v primeru, če se odkupi za lastno uporabo.

Ponovno se lahko prične z izvajanjem lova na trofejnega jelena starejšega od dveh let. O morebitni uplenitvi jelena moram biti nemudoma seznanjen.

Izvršen je odvzem srnjadi in muflonov moškega spola starejše od vključno enega leta.