Odvzem enoletne srnjadi moškega spola je izvršen.

O vsaki uplenitvi muflona ovna in srnjaka starejšega od vključno dveh let, moram biti seznanjen v dnevu uplenitve. Zaželeno je, da se zaradi lažjega nadzora vodenja evidence uplenitve, tudi ostale uplenitve sporočijo na telefonski odzivnih ali gospodarju osebno, ni pa obvezno.