Odvzem srnjadi moškega spola starejše od vključno enega leta je izvršen. Lahko se upleni samo še srnjaka na območju Stržišč, kateri ima glavo ovito v mrežo oziroma plastično folijo. Uplenitev navedenega srnjaka ne bremeni osebni načrt posameznika. V primeru uplenitve je potrebno sestaviti zapisnik zaradi evidentiranja sanitarnega odstrela.

Odvzem enoletnega jelena in večletne srne se lahko izvede samo v primeru, da se ju odkupi za lastno uporabo.

O vsaki uplenitvi muflona ovna starejšega od vključno dveh let, moram biti seznanjen v dnevu uplenitve. Zaželeno je, da se zaradi lažjega nadzora vodenja evidence uplenitve, tudi ostale uplenitve sporočijo na telefonski odzivnih ali gospodarju osebno, ni pa obvezno.

Na medveda se na našem območju ne sme izvajati lova.

Člane LD Podbrdo tudi naprošam, da na območju Saneka zaradi izvajanja lova na jelena v sklopu lovnega turizma od srede16.09 do ponedeljka 21.09 ne izvajajo lov.