Odvzem srnjadi moškega spola starejše od vključno enega leta je izvršen. Lahko se upleni samo še srnjaka na območju Stržišč, kateri ima glavo ovito v mrežo oziroma plastično folijo. Uplenitev navedenega srnjaka ne bremeni osebni načrt posameznika. V primeru uplenitve je potrebno sestaviti zapisnik zaradi evidentiranja sanitarnega odstrela.

Lovce naprošam, da se izvaja lov predvsem na slabo razvito enoletno srnjad ženskega spola in večletnih srne, katere ne vodijo mladiča.

Odvzem enoletnega jelena se lahko izvede samo v primeru, da se ga odkupi za lastno uporabo.

Lahko se prične z izvajanjem lova na volka. Ob morebitni uplenitvi volka je potrebno takoj poklicati gospodarja. Na medveda pa se na našem območju trenutno ne sme izvajati lov.

O vsaki uplenitvi muflona ovna starejšega od vključno dveh let, moram biti seznanjen v dnevu uplenitve. Zaželeno je, da se zaradi lažjega nadzora vodenja evidence uplenitev, tudi ostale uplenitve sporočijo na telefonski odzivnih ali gospodarju osebno, ni pa obvez