Odvzem srnjadi moškega spola starejše od vključno enega leta in odvzem jelenjadi moškega spola starejše od vključno dveh let je izvršen.

Lovce naprošam, da v mesecu oktobru izvajajo lov predvsem na mladiče srnjadi, enoletne in več letne slabo razvite ali slabo prebarvane srne katere ne vodijo mladiča.

Odvzem enoletnega jelena se lahko izvede samo v primeru, da se ga odkupi za lastno uporabo.

Še vedno se lahko izvaja lov na volka. Ob morebitni uplenitvi volka je potrebno takoj poklicati gospodarja. Na medveda pa se na našem območju trenutno ne sme izvajati lov.

O vsaki uplenitvi muflona ovna starejšega od vključno dveh let, moram biti seznanjen v dnevu uplenitve. Zaželeno je, da se zaradi lažjega nadzora vodenja evidence uplenitev, tudi ostale uplenitve sporočijo na telefonski odzivnih ali gospodarju osebno, ni pa obvezno.

Dne 25.10 bo v Stržiščih organiziran neobvezni skupni lov. S svojim obiskom nas bodo počastili člani LD Ptuj. Na lov se ne vabi drugih gostov. Zborno mesto ob 9:00 v Stržiščih. Prijave sprejemajo sektorski zastopniki do četrtka 22.10.2020 Vabljeni!

Obvezni skupni lov bo 08.11.2020 v Hudajužni.