Zaradi slabe realizacije odvzema gamsov bomo v soboto 21.11. izvajali lov na gamse v Šoštarju. Za udeležbo na lovu se je potrebno do vključno 18.11 prijaviti izključno gospodarju LD. Gospodar bo vsem, kateri se mu boste prijavili za lov, predstavil pravila oziroma pogoje ob izvajanju lova na gamse v Šoštarju.

Z dnem 14.11. se lahko prične ponovno z izvajanjem lova na jelenjad moškega spola starejše od vključno dveh let. Jelena lahko upleni tisti, kateri ima v trenutku uplenitve pravico do uplenitve trofejnega jelena.

Odvzem enoletnega muflona ovna  je izvršen. O morebitni uplenitvi večletnega muflona ovna ali trofejnega jelena po 14.11 moram biti nemudoma seznanjen.

Še vedno se lahko izvaja lov na volka. Ob morebitni uplenitvi volka je potrebno takoj poklicati gospodarja. Na medveda pa se na našem območju trenutno ne sme izvajati lov.

Zaželeno je, da se zaradi lažjega nadzora vodenja evidence uplenitev, tudi ostale uplenitve sporočijo na telefonski odzivnih ali gospodarju osebno, ni pa obvezno.

Lovski pozdrav!