V nedeljo 25.julija bo izvedena delavna akcija košnja v okolici koče na Saneku. Vabljeni!

Trenutno se lahko izvaja lov na enoletno jelenjad in enoletno srnjad ne glede na spol, na večletno srnjad moškega spola in na divje prašiče ne glede na spol in starost.