Lov na divjad se izvaja v skladu z lovno dobo z naslednjimi omejitvami.

Predvideni odvzem enoletne srnjadi moškega spola in enoletne jelenjadi moškega spola je izvršen. Enoletno jelenjad moškega spola se lahko upleni samo v primeru, da se jo odkupi za lastno uporabo. Do vključno 10 avgusta se zaustavlja izvajanje lova na trofejnega srnjaka. Ob morebitni uplenitvi trofejnega srnjaka in trofejnega muflona moram biti nemudoma seznanjen.