Lov na divjad se izvaja v skladu z lovno dobo z naslednjimi omejitvami.

Predvideni odvzem enoletne in večletne srnjadi moškega spola je izvršen. Izvršen je tudi odvzem enoletne jelenjadi moškega spola.

O uplenitvi trofejnega muflona, moram biti nemudoma seznanjen.

V soboto 28. avgusta bomo obiskali grobove naših preminulih članov Brovč Leopolda in Loncner Franca, od katerih se nismo mogli zaradi razmer, katere so bile v času njihovega slovesa, ustrezno posloviti. Več informacij dobite pri sektorskih zastopnikih, kateri tudi sprejemajo prijave do vključno 21.avgusta.
Lovski pozdrav!