Lov na divjad se izvaja v skladu z lovno dobo z naslednjimi omejitvami.

Predvideni odvzem enoletne in večletne srnjadi moškega spola je izvršen. Izvršen je tudi odvzem enoletne jelenjadi moškega spola.

O uplenitvi muflona ne glede na spol in starost, moram biti nemudoma seznanjen. Jagnje se lahko upleni samo v primeru, da se odkupi za lastno uporabo.

Zaradi izvajanja lova na trofejnega jelena v sklopu lovnega turizma, lovce naprošamo, da v času od 22.septembra do 26. septembra ne izvajajo lova na območju okolice Saneka. Ni prepovedano je pa zaželeno.

Glede na dejstvo, da je pred nami vrhunec lova na jelena, bodimo strpni do gostov, do so lovcev in po svojih močeh pomagajmo so lovcem pri spravilu uplenjene jelenjadi.