Lov na divjad se izvaja v skladu z lovno dobo z naslednjimi omejitvami.

Predvideni odvzem enoletne in večletne srnjadi moškega spola je izvršen. Izvršen je tudi odvzem enoletne jelenjadi moškega spola.

O uplenitvi muflona, ne glede na spol in starost, moram biti nemudoma seznanjen. Jagnje se lahko upleni samo v primeru, da se odkupi za lastno uporabo.