V nedeljo 07.11 bo izveden obvezni skupni lov. Zborno mesto ob 7:00 na železniški postaji v Hudajužni. Morebitne vabljene goste s strani članov LD, je potrebno prijaviti gospodarju LD, do vključno 03.11.2021

Lov na divjad se izvaja v skladu z lovno dobo z naslednjimi omejitvami.

Predvideni odvzem enoletne in večletne srnjadi moškega spola je izvršen. Izvršen je tudi odvzem enoletne jelenjadi moškega spola.

Jagnje in mladiča srnjadi se lahko upleni samo v primeru, da se odkupi za lastno uporabo. O vsaki uplenitvi trofejne divjadi moram biti nemudoma seznanjen.