V nedeljo 07.11 bo izveden obvezni skupni lov. Zborno mesto ob 7:00 na železniški postaji v Hudajužni.

Zaradi spreminjajočih se razmer v obdobju epidemije, se na lov letos ne bo vabilo gostov.

Lov na divjad se izvaja v skladu z lovno dobo z naslednjimi omejitvami:

Muflonje jagnje in srnjad ne glede na starost, se lahko upleni samo v primeru, da se odkupi za lastno uporabo.

Izvršen je odvzem enoletne jelenjadi moškega spola.

O vsaki uplenitvi gamsov, ne glede na spol, iz srednjega starostnega razreda, trofejnega jelena in muflona ovna moram biti nemudoma seznanjen.

Lovski pozdrav!