V ponedeljek 03. januarja 2022 bo ob 17:00 v Lovskem domu v Podbrdu, potekala oddaja delov odvzete divjadi iz lovišča v mesecu decembru.

Lov na divjad se izvaja v skladu z lovno dobo z naslednjimi omejitvami.

Odvzem gamsov obeh spolov, starejših od vključno 3 let, je izvršen.

Izvršen je tudi odvzem enoletne jelenjadi moškega spola, ter muflonov, razen trofejnega muflona ovna, katerega pa lahko po sklepu UO LD Podbrdo, upleni samo tisti član LD Podbrdo, kateri na območju LD Podbrdo še ni uplenil trofejnega muflona ovna.

Po sklepu UO LD Podbrdo, se do preklica, lahko upleni samo srnjad, katera se odkupi za lastno uporabo. Upleni se lahko tudi trofejnega jelena, katerega trofejna vrednost trofeje mora biti večja od 160 točk ali je starejši od 11-tih let.

Vsaka napačna uplenitev trofejnega jelena se zaračuna po ceniku za lovni turizem. Vsako uplenitev trofejne divjadi, je potrebno javiti gospodarju v dnevu uplenitve.

Lovski pozdrav!