Organi LD Podbrdo

OBČNI ZBOR

vsi člani LD Podbrdo

UO LD PODBRDO

Starešina:     Mavrar Boris     gsm: 041 657 135
Gospodar:      Smrekar Srečko   gsm: 031 680 997
Tajnik:        Mavrar   Nejc    gsm: 051 605 467
Blagajnik:     Štenkler Ignac   gsm: 041 664 459

Sektorski zastopniki :

Kneža-Grahovo: Cvek Tomaž      –  namestnik 
Rut:           Prezelj Ivan    –  namestnik 
Hudajužna:     Burgar Bojan    –  namestnik 
Stržišče:      Čufer Ivan      –  namestnik 
Podbrdo:       Mencinger Tomaž –  namestnik 
Bača:          Štenkler Matej  –  namestnik 

 


NADZORNI ODBOR (predstavnik - član UO)

Predsednik  -  Kusterle Boštjan
Člana       -  Živec Gabriel, Mavri Miran


DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednik  - Fratnik Denis
Člani       - Maver Valentin, Maver Niko, Dakskobler Brane, Panjtar Brane


REFERENTI IN NJIHOVI PREDSTAVNIKI


Kinološki referent:

Dobravec David  - gsm: 031 369 049

Referent za lovni turizem:

Štendler Martin  -  gsm: 041 313 659

Referent za strelstvo: Čufer Miha

 


SKRBNIKI  OBJETOV  LD PODBRDO


Oskrbnik koče Sanek:

Šuen Sebastjan

Oskrbnik Koče Baško sedlo:

Kemperle Slavko

Oskrbnik koče Temljinska planina:

Burgar Bojan

Oskrbnik Lovskega doma:

Podbrdo – Štenkler Ignac
Rut     - Prezelj Ivan


Hladilničaji:

Podbrdo - Štendler Martin 
Rut         - Jurkovič Miha ; prevzemnika divjadi Prezelj Ivan , Bizalj Bogomil
Kneža     - Smrekar Srečko


KOMISIJE LD TER NJIHOVI PREDSTAVNIKI


Komisija za oceno škode :

Predsednik  - Dakskobler Jože  gsm: 041 371 240 , 
član        - Zver Stane

Komisija za ocenjevanje trofej :

Predsednik  - Štenkler Ignac
Člani       - Čufer Ivan ,  Kusterle   Boštjan, Štenkler Matej, Ambrožič Andraž, Mavrar Nejc

Komisija za strelstvo : Čufer Miha, Cvek Tomaž, Fratnik Denis

Predsednik  Čufer Miha


DRUGO


Praporščak: - Zgaga Rado
Namestnik:  - Lapanja Andrej

Urednik spletne strani - Smrekar Srečko

Lovski čuvaji za leto 2019 :

Burgar Bojan, Pleško Janez, Panjtar Brane, Čufer Miha,